This is a free Purot.net wiki
  • View:

Lähipäivä 29.5.15

Lähipäivä keskittyy fasilitoinnin taitoihin verkossa. Sisällöt:

  • vuorovaikutteisuus ja fasilitointitaidot kouluttamisessa
  • fasilitaattorin rooli, työvälineet ja menetelmät
  • jaettu työskentely
  • vuorovaikutteisuuden suunnittelu digitaalisen oppimisprosessin eri vaiheissa
  • eri työvälineiden käyttö vuorovaikutuksen lisäämisessä

Läsnäolon tunteen luominen virtuaalisessa kohtaamisessa. Virikkeeksi video http://youtu.be/DYu_bGbZiiQ 

Päivän aineistot

Diapaketti (alla oleva)

Käsikirjoituksen pruju (saa muokata, esim. lisätä linkkejä tms.)

Kuinka suunnittelen vuorovaikutuksen erilaisissa tilanteissa - Caseharjoitusten yhteenveto

Webinaarin riskit haltuun - jäsennys

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username