This is a free Purot.net wiki
  • View:

Lähteitä

Aalto, Tuija (2012). Kuinka olla avoin. Työelämän uudet viestintätaidot.

AVO-hanke (2014). Osallistamisen käsikirja

AVO-hanke (2014). Oivalluksia oppimiseen.

Collison, Geoge et.al. (2000). Falititating Online Learning. Effective Strategies for Moderators.

Haasio, Ari (2013). Netin pimeä puoli.

Hogan, Christine (2002). Understanding Facilitation.

Jääskeläinen Päivikki ym. (toim. 2013). Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa.

Koli, Hannele 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja

Lakkala, Minna, 2015: Pedagogisen infrastruktuurin malli.

Linkola & Kokkonen (toimi) 2012. Yhteistoiminnan rakentajat.Kokemuskia fasilitoinnista.

Matikainen, Janne (toim. 2003). Oppimisen ohjaaminen verkossa.

Mobiilisovellukset opetuksessa, Helsingin opetusvirasto.

Pönkä, Harto (2015). Sosiaalisen median käsikirja.

Seppälä, Piritta (2014). Kuuntele ja keskustele. Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa.

Suominen, Riitta & Nurmela, Satu (2011). Verkko-opettaja.

 

 

Verkkokokouksen järjestäminen

Webinaaritoteutusten järjestäminen palveluna - Ideatarhurit

Webinaari- ja konferenssityökalut -selvitysraportti vuodelta 2011

 

Verkkopalvelut

AVO-hanke: työkalupakki (aloitusopastuksia verkkopalveluihin)

Linkin lyhentäjä: www.bitly.com

Mobiililla luonnollisesti (mobiiliopas kouluttajalle)

 

Kuvan ja äänen yhdistämiseen

Explain everything - mobiili apps

Screen-o-matic

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username