This is a free Purot.net wiki
  • View:

Webinaari 11.5.15

Webinaarin kulku

Äänitestit klo 12-12:45, webinaari klo 13-15 (luento-osuudet tallennetaan ja julkaistaan). Ks. ohje webinaariosallistumiseen.

Webinaarin diapaketti (myös alla).

  • Johdanto
  • Luento: tulevaisuuden oppimisympäristöt
  • Kokemuksia: vuorovaikutus verkossa ja chatin hyödyntäminen
  • Tauko
  • Havaintoesitykset: chat-työskentelyn eri muotoja
  • Ryhmätyö ja luento: ajankäyttö, rytmitys ja online-työskentelyn erityispiirteitä.
  • Loppuyhteenveto

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username